L’aplicació informàtica per declarar la comercialització de la fusta i derivats es manté operativa

L’aplicació informàtica per declarar la comercialització de la fusta i derivats es manté operativa

Els responsables d’Ordenació Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya han emès un comunicat per informar que l’aplicació informàtica per a la presentació telemàtica de la declaració de la comercialització de la fusta i derivats (dins el marc normatiu de l’EUTR es manté operativa.

D’aquesta manera, es facilita als professionals del sector la presentació de l’esmentada declaració corresponent a l’any 2019, fent més senzilla la seva programació d’activitats administratives. Tot i així, es considera suspès el termini per presentar-la, fins a la pèrdua d’efecte de les pròrrogues del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Així mateix, des d’Ordenació Forestal s’ha informat que aquest tràmit està operatiu i disponible a l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats

Per a qualsevol aclariment o dubte, els interessats es poden adreçar a les entitats responsables mitjançant el correu electrònic eutrcatalunya@genca.cat, des del qual s’oferirà resposta als professionals.

Articles relacionats

Les Escoles Agràries impulsen la campanya ‘Som Futur’ per fomentar el relleu generacional del sector primari

Les Escoles Agràries impulsen la campanya ‘Som Futur’ per fomentar el relleu generacional del sector primari

Les Escoles Agràries de Catalunya han impulsat aquest 2020 una iniciativa que té l’objectiu de donar visibilitat a la gran tasca que es fa des d’aquest tipus d’escoles arreu del territori. En aquest sentit, segons es declara des de l’associació d’Escoles Agràries, “durant els últims anys, el sector primari ha hagut de fer front a molts obstacles i seguim lluitant, dia a dia, per aconseguir que aquest món sigui vist com es mereix: un àmbit atractiu per treballar. Sense els més joves, no hi ha continuïtat”.

Les Escoles Agràries treballen per fomentar el relleu generacional del sector primari, construir una societat rural viva i formar a professionals qualificats a través de la formació inicial. Contribueixen a la sostenibilitat, manteniment i empoderament d’aquest món gràcies als cicles de formació professional.

En el marc d’aquesta campanya, aquestes escoles han llançat el vídeo ‘Som futur’, i estan treballant per fer difusió de les ofertes formatives de les escoles agràries, la qual es pot consultar al següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Formacio-inicial

 

Articles relacionats

Nota conjunta de les associacions forestals de Catalunya per la situació provocada pel COVID-19

Nota conjunta de les associacions forestals de Catalunya per la situació provocada pel COVID-19

Les associacions forestals ARESCAT i ACETREF i el Consorci Forestal de Catalunya han emès una nota conjunta sobre l’impacte a l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat per fer front al Coronavirus i el reial decret 10/2020 que estableix un permís retribuït recuperable pels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials. La indefinició d’aquesta norma, al no existir cap menció específica sobre el sector forestal, ha causat una clara inseguretat jurídica.

Les entitats darrere d’aquesta nota esperen que aquest document ajudi a tots els treballadors vinculats al sector forestal en el desenvolupament de la seva activitat durant l’estat d’alarma, sense prejudici d’adoptar totes les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels treballadors.

Fent clic aquí podreu descarregar la nota informativa (de 01/04/2020) sobre l’impacte de l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat per fer front al Coronavirus i el reial decret 10/2020 que estableix un permís retribuït recuperable pels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials.

Articles relacionats

Arescat demana a la Delegació del Govern a Catalunya que aclareixi els dubtes del sector forestal com a activitat essencial

Arescat demana a la Delegació del Govern a Catalunya que aclareixi els dubtes del sector forestal com a activitat essencial

Davant la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 per el que es regula un permís retribuït recuperable per les persones per compte aliè que no prestin serveis essencials, el sector forestal tracta d’aclarir amb les Administracions quines activitats han de continuar desenvolupant-se al considerar-se essencials, i quines no, ja que el citat decret no fa referència a l’àmbit forestal en cap moment.

 

ARESCAT (Associació de Rematants i Serradors de Catalunya) és una associació aglutinadora del teixit empresarial i industrial forestal de Catalunya, i que representa el sector de la 1a transformació de la fusta (serradores), rematants i treballs forestals.

 

Des de la publicació del Real Decret moltes de empreses associades estan rebent les inquietuds dels seus clients, empreses de la indústria agroalimentària o bé dedicades a la fabricació de dispositius mèdics, que veuen amb preocupació la possibilitat que les serradores no pugin continuar aprovisionant el mercat de l’embalatge per al transport, ja que llavors tindran problemes per distribuir els seus productes essencials.

 

A dia d’avui, les serradores estan proporcionant la fusta serrada i els palets que fan possible el transport dels productes essencials com són els aliments o productes farmacèutics, garantint així l’abastiment alimentari i el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

Al mateix temps, l’estella i les serradures produïdes en aquestes són les que permeten el funcionament de la cadena industrial de material higiènic, al ser la matèria primera imprescindible per aprovisionar les empreses del sector del paper i la cel·lulosa.

Alhora, també s’han de tenir en compte els treballs forestals de silvicultura, no només per ser la font de matèria primera per les serradores, sinó per la funció de prevenció d’incendis, activitat emparada pel Real Decret-Llei.

Vist així, la major part del sector forestal pot mantenir la activitat, però la realitat és que la manca de concreció del Real Decret sobre les activitats que son essencials pot generar incidències.

Per aquest motiu, ARESCAT ha demanat a la Delegación del Gobierno a Catalunya un aclariment sobre aquest aspecte, per evitar el risc de multes en el sector forestals, o el que és pitjor, una aturada de l’activitat i la desaparició de l’aprovisionament de materials tan imprescindibles com són els palets pel transport, la cel·lulosa o bé, combustible en forma de biomassa, així com l’aturada dels treballs de prevenció d’incendis forestals a les portes del període d’alt risc d’incendis.

Articles relacionats

Mesures laborals davant el COVID-19 en l’entorn dels treballs forestals

Mesures laborals davant el COVID-19 en l’entorn dels treballs forestals

Des d’ARESCAT volem informar als nostres associats sobre les pautes d’actuació per poder establir unes mesures preventives en el treball davant el coronavirus, complint en tot moment amb la normativa laboral, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i salut.

Aquesta informació va dirigida a les empreses de treballs forestals o bé aquelles empreses que les tenen contractades, per a que puguin adoptar mesures organitzatives o preventives que eviten situacions de contacte social sense necessitat de paralitzar la activitat.

El risc de contagi durant el desenvolupament dels treballs forestals és mínim, ja que per la naturalesa de les tasques, els diferents operaris estan obligats a treballar amb distàncies de seguretat superiors a les recomanades per evitar el contagi del COVID-19.

Tot i així, s’han de augmentar les mesures d’higiene, evitar que els operaris comparteixin eines o maquinaria i desinfectar els vehicles utilitzats, ficant especial atenció a les zones i elements més comuns al tacte (manetes de les portes, cinturons, recolzabraços…). En el mateix sentit també s’han de desinfectar elements del tractor forestal que podrien ser comuns com pot ser el comandament del cabrestant.

Descarregueu les mesures preventives fent clic a l’enllaç: MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS FORESTALS COV19

Articles relacionats

Interrupció dels terminis de la declaració responsable de fusta pel COVID-19

Interrupció dels terminis de la declaració responsable de fusta pel COVID-19

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha contactat recentment amb les entitats vinculades al sector forestal per a informar-les de la interrupció del termini de presentació de declaracions responsables de comercialització de la fusta. Tot això, arrel de la publicació del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

D’altra banda, al comunicat s’informa a les entitats implicades que el servei electrònic per a la presentació de les declaracions responsables continua operatiu, a través de l’enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats.

Per a més informació relacionada amb aquesta matèria, poden consultar la nota informativa adjunta en aquest enllaç: report_Comunicado plazos EUTR_DR.

A més, poden adreçar-se al Departament d’Ordenació Forestal mitjançant el correu electrònic eutrcatalunya@gencat.cat, el qual també segueix estant operatiu.

Articles relacionats

Avís important pels beneficiaris d’ajuts per l’adquisició de maquinària forestal que vulguin renunciar

Avís important pels beneficiaris d’ajuts per l’adquisició de maquinària forestal que vulguin renunciar

Des del Servei de Gestió Forestal de Catalunya s’ha emès recentment un comunicat per recordar a tots els beneficiaris d’ajuts per l’adquisició de maquinària forestal que vulguin efectuar una renúncia total, que la data límit per realitzar aquest tràmit és el proper 30 de juny de 2020.

En aquest sentit, s’ha comunicat als beneficiaris que en cas que tinguin la voluntat de renunciar a l’ajut que se’ls ha atorgat recentment, seria convenient que presentessin el document de renuncia el més aviat possible per poder aprofitar els imports alliberats i atorgar-los a altres expedients que van quedar en llista d’espera.

En cas de presentar la renúncia total en dates massa properes al 30 de juny, els imports alliberats no es podrien aprofitar, atès que no hi hauria temps suficient per atorgar de nou els ajuts i donar un termini suficient d’execució.

En cas que es vulgui efectuar la renúncia, el tràmit es pot realitzar a través del portal de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya, fent clic al següent enllaç: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

Articles relacionats

Obligacions per a la comercialització de la fusta i derivats

Obligacions per a la comercialització de la fusta i derivats

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya s’ha adreçat aquest mes de gener a les empreses vinculades a la gestió forestal per informar-les de la normativa vigent. En nom de Joaquim Rodríguez, responsable d’ordenació forestal, se’ls ha traslladat que en cas que hagin posat fusta o derivats d’aquesta per primera vegada al mercat durant l’any 2019, ja sigui procedent d’aprofitaments forestals o d’importació fora de la UE, han de presentar una declaració responsable amb periodicitat anual d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1088/2015, i en concordança amb la normativa del Reglament EUTR (UE) 995/2010.

En cas que s’hagi de fer la declaració esmentada, s’ha de presentar abans del 31 de març de 2020 a l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats. La versió ara disponible s’ha millorat respecte l’anterior i per facilitar l’emplenament s’ha elaborat una guia de presentació, també disponible a l’enllaç anterior.

En cas que aquells professionals que hagin rebut la notificació ja no es dediquin a l’àmbit de la gestió forestal, ja sigui per jubilació o canvi d’activitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya demana que es comuniqui per tal de procedir a actualitzar la informació. Per a qualsevol dubte o aclariment, tota la informació està disponible al web del departament. D’altra banda, també es pot notificar a través del correu eutrcatalunya@gencat.cat, o trucar al telèfon 93 567 42 00 i demanar per Joaquim Rodríguez, Elena Álvarez, Josep Escorihuela o Jordi Tristany.

Poden descarregar el comunicat oficial fent click aquí: Carta informativa EUTR

Articles relacionats

El sector forestal reclama al conseller de treball que no el menystingui

El sector forestal reclama al conseller de treball que no el menystingui

Les associacions del sector forestal professional de Catalunya han adreçat un comunicat al conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, amb l’objectiu de traslladar al govern la importància de la professionalització dels treballs forestals. Les entitats signants d’aquesta petició són el Col·legi i Associació d’Enginyers de Forests a Catalunya, ARESCAT, ACETREF, PROFOR, El Consorci Forestal de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. L’objectiu del comunicat és, doncs, denunciar que anunciar que les tasques forestals es poden realitzar amb aturats sense experiència entorpeix els esforços del sector per aconseguir el reconeixement professional que aquest hauria de tenir.

En aquest sentit, al comunicat queden reflectides diverses preocupacions del sector, com ara que “anunciar l’atorgament de subvencions per pal·liar els efectes dels incendis de la Ribera d’Ebre mitjançant aturats sense cap formació professional forestal és un acte d’irresponsabilitat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. El fet de no utilitzar empreses especialitzades en aquest tipus de treballs augmenta el risc de patir accidents laborals i es malgasten els recursos, ja que no es disposarà de maquinaria forestal específica per aquest tipus de tasques”.

D’altra banda, es reclamen el reconeixement dels professionals i la dignificació, així com l’increment d’utilització de maquinària específica en els treballs forestals, i especialment en aquells que suposen més risc. A més, el comunicat trasllada al conseller que el fet d’utilitzar professionals qualificats no només optimitza més el temps de treball i redueix el risc, sinó que també redueix els costos de forma significativa”.

Consulta el comunicat complet fent clic al següent enllaç: Nota de Premsa

Articles relacionats

Jornada de prevenció de riscos laborals en els treballs forestals

Jornada de prevenció de riscos laborals en els treballs forestals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ACETREF i ARESCAT, impulsen una nova jornada centrada en la prevenció de riscos laborals en l’àmbit dels treballs forestals, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Familiars. Amb escenari al Palau Firal de Manresa, aquesta jornada tindrà lloc el proper dimecres 20 de novembre de 2019 i es desenvoluparà entre les 15:30h. i les 19:00h.

Segons comuniquen les entitats organitzadores d’aquesta iniciativa, les empreses forestals es caracteritzen pel desenvolupament d’activitats que presenten gran dispersió i diversitat, cosa que dificulta la programació i execució de les actuacions preventives. Per altra banda, les condicions en què es realitzen aquests treballs, la maquinària utilitzada, la meteorologia i l’orografia del terreny fan que aquests tipus de treballs siguin perillosos i comportin múltiples riscos.

La jornada tècnica del proper 20 de novembre és gratuïta i requereix la inscripció prèvia dels interessats, que poden inscriure’s a través dels correus d’ACETREF i ARESCAT (info@acetref.org i arescat@arescat.cat) o a través del portal de RuralCat: www.ruralcat.gencat.cat/. El programa de la jornada contempla diversos parlaments i ponències en el marc de la prevenció de riscos en l’àmbit forestal, de la mà de professionals qualificats i alts càrrecs de les organitzacions participants. Podeu consultar els detalls de la programació fent clic al següent enllaç: Manresa_treballs forestals_201119_199108.

Articles relacionats