01

Informació d’interès als associats

Consulta l’apartat Notícies per obtenir informació actualitzada de les novetats, notícies, normatives, ajudes, subhastes, licitacions, etc.

02

Eutr. origen legal de la fusta

Assegurar la legalitat de la fusta i productes de fusta que es comercialitzen a la Unió Europea. Reglament de la Unió Europea núm. 995/2010 relatiu a la regulació de la fusta, i la seva aplicació a partir del Real Decret 1088/2015, de 4 de desembre per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes derivats.

03

Cadena de custòdia

És una forma de garantir al consumidor final que el producte de fusta que adquireix ha sigut elaborat a partir de masses gestionades i aprofitades de forma sostenible i legal i que s’han aplicat les tècniques de control adequades al llarg de tot el seu procés de producció.

La Gestió Forestal Sostenible (GFS) dels boscos, és on garanteix que la seva gestió es fa de forma sostenible segons pràctiques silvícoles respectuoses amb el medi ambient.

04

Avantatges de la fusta

La FUSTA és un element natural que aporta molt de valor. Nosaltres en defensem el seu ús pels seus beneficis que tenen per la salut de les persones, el Medi Ambient i la Societat.