Arescat inicia un Pla de Formació per a treballadors en actiu del sector forestal de Catalunya

L’oferta formativa es basa principalment en aplicació de tècniques de seguretat i salut adequades en treballs forestals i interpretació silvícola.

L’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT), ha posat en marxa un Pla de Formació 2023 per tal de donar resposta a les necessitats formatives de les empreses de la indústria forestal catalana i millorar la professionalització, productivitat i competitivitat del sector.

Aquesta formació es realitza amb la col·laboració del Centre de Formació Forestal Especialitzada, que aporta els professionals necessaris per a la impartició dels cursos, i són totalment subvencionats, ja que formen part del programa CONFORCAT A MIDA, amb el finançament dels Next Generation EU.

La formació ha començat aquest mes de febrer amb el curs d’Aplicació de Tècniques de Seguretat i Salut adequades en treballs amb serra mecànica, que dona resposta als requisits de formació del conveni que regula el sector. El curs, que finalitzarà aquesta setmana, compta amb recomanacions per a la prevenció de riscos laborals, a causa dels elevats riscos associats als treballs amb motoserra.

La planificació també inclou un curs per a la correcta interpretació silvícola en treballs forestals, de 30 hores, per tal de dotar als treballadors forestals de formació bàsica per a la interpretació dels condicionants i limitacions establertes en els instruments d’ordenació forestal o autoritzacions.

De cara a la tardor, s’espera que l’oferta del Pla Formatiu es complementi amb accions formatives de conducció de tractors forestals i processadora per a treballadors en actiu. Des d’ARESCAT es considera que la modernització i professionalització dels treballs forestals són claus perquè el sector pugui donar resposta als objectius del Pacte Verd Europeu, oferint al mercat productes més respectuosos amb el medi ambient, com és la fusta.