Arescat denuncia actes de vandalisme a les empreses que realitzen gestions forestals

Desperfectes a les eines i màquines forestal, pintades despectives envers els treballs forestals i robatoris de material i fusta són actes de vandalismes que sovint sofreixen les empreses forestals.

L’últim acte incívic ha tingut lloc la matinada del dia 26 d’octubre, on un autocarregador, màquina forestal especialitzada en desemboscar la fusta, va sofrir importants desperfectes. Aquest autocarregador estava a Capolat, Berguedà, fent treballs de gestió forestal sostenible.

Des d’ARESCAT considerem que aquests actes són deguts al desconeixement de la població que no reconeix el paper principal dels aprofitaments forestals com a cofinançador de la gestió forestal, reduint el risc d’incendis i com a eina efectiva contra el canvi climàtic.

Aconseguir els objectius que la UE s’ha marcat contra el canvi climàtic requereix fonamentalment d’estalvi energètic, apostar per les energies renovables i la bioeconomia, de forma conjunta. La bioeconomia forestal ofereix una oportunitat per donar resposta als reptes que planteja el model d’economia actual, depenent dels combustibles fòssils i recursos no renovables, que està provocant greus problemes ambientals i de disponibilitat de matèries primeres. Com? Contribuint amb una font renovable i aportant materials reciclables i biodegradables
substitutius de plàstic, ferro i ciment…

Europa aposta per la bioeconomia, la inclusió de l’agricultura i les seves cadenes de valor i reconeix l’activitat de l’aprofitament forestal i de la transformació de la fusta com a aliada en la lluita contra el problema de fons dels incendis forestals, que no és altre que l’abandonament rural i dels nostres boscos. Però aquesta
aposta d’Europa no sempre és ben rebuda a Catalunya, com demostren actes incívics com aquest.

Des d’ARESCAT apostem seriosament pels treballs forestals com els que estan tenint lloc a Capolat:

  • Obtenim un recurs renovable, la fusta, material reciclable i biodegradable, substitut de plàstic, ferro i ciment…
  • Contribuïm a la gestió forestal, lluitant contra el canvi climàtic, reduint les importacions de fusta, millora el balanç hídric i redueix el risc d’incendi forestal.
  • Genera llocs de treball al món rural. Llocs de treballs tecnològicament avançats, que millora la seguretat i salut de les persones treballadores.

L’empresa que ha patit l’atac, forma part de l’associació, i estava realitzant treballs de gestió forestal en una finca de Capolat. La finca disposa de la certificació PEFC, que acredita el seu compromís amb la gestió forestal sostenible, i que per tant, garanteix que els treballs forestals, es a dir la silvicultura, que es porten a terme garantint l’equilibri entre l’aprofitament dels seus recursos i la conservació i preservació de les seves funcions ambientals i socials. Els treballs forestals tenien els permisos legals necessaris per dur-se a terme.

És per aquest motiu que, des d’ARESCAT, atribuïm aquesta agressió a la ignorància dels responsables, ja que amb els seus actes impedeixen el bon desenvolupament dels treballs de gestió forestal, i per tant, afavoreixen el risc d’incendis forestal, les plagues i el debilitament d’aquest bosc berguedà.

Des d’ARESCAT demanen a la societat que sigui pacient amb els possibles inconvenients puntuals que puguin suposar durant el desenvolupament dels treballs forestals, i que recordin que els treballadors i treballadores forestals estan treballant per la salut dels nostres boscos i, per tant, per la salut de la societat.