Curs per a la correcta interpretació silvícola en treballs forestals

Curs per a la correcta interpretació silvícola en treballs forestals

Curs de 30 hores, 100% subvencionat. Organitzat per ARESCAT, amb col·laboració del Centre de Formació Forestal Especialitzada.

Adreçat a treballadors en actiu principalment del sector forestal.

 

Informació i inscripcions:

Del 27 al 30 de març 2023

Horari:

Dilluns i dimecres de 8:00 h a 15:00 h 

Dijous de 8:00 h a 15:00 h

Lloc: Manresa (Seu Arescat)

Tel. 938 29 09 00

E-mail: arescat@arescat.cat