La Generalitat fa pública la convocatòria d’Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet pública la RESOLUCIÓ ARP/1411/2020, de 10 de juny, per la qual es convoquen per l’any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública.

Aquests ajuts estan destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

D’aquesta manera, la convocatòria va adreçada als ens locals titulars de terrenys forestals, ADF’s, persones amb activitat ramadera extensiva (pasturatge), titulars afectats per catàstrofes i empreses amb activitat principal forestal. En aquest sentit, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juliol de 2020, inclòs.

Per a qualsevol consulta, els interessats poden adreçar-se a ajutsgestioforestalsostenible.daam@gencat.cat.