Nous ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per l’any 2019

El passat 9 d’abril, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va emetre la resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per l’any 2019. En el marc d’aquesta nova resolució, es convoquen ajuts que corresponen a:

  1. La millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. Per un import total de 2.900.357,02 euros, els ajuts que preveu aquesta Ordre tenen caràcter de cofinançats per Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020. Del pressupost, 701.754,39 euros seran destinats a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos, i els 2.198.602,63 euros restants, a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.
  2. Els ajuts de mínims per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona. La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 200.000 euros, repartits equitativament al 50% entre les reforestacions i la producció de tòfona.
  3. La redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal. Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 438.596,49 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020, per un import màxim de 250.000 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

Els terminis per presentar-ne les sol·licituds, el tipus d’actuacions subvencionades i els requisits per optar a les subvencions es podran consultar pròximament a la secció Ajuts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a la web de la Generalitat de Catalunya.