Convocats nous ajuts per a la transformació i comercialització dels recursos forestals públics

El passat 20 de Maig, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va fer pública la resolució ARP/1474/2019 per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública per l’any 2019. Entre d’altres, aquesta resolució contempla les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals públics, amb un pressupost total de 1.514.035,06 € (operació del PDR 08.06.02). D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya subvencionarà el 40% de la inversió fins a 45.000 €.

Sol·licituds i criteris

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb data el 31 de Maig de 2019. Quant als criteris d’acceptació dels sol·licitants, es prioritzaran les inversions a les processadores, autocarregadors, arrossegadors forestals o skidders, tractors forestals, camions, adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals, així com plataformes pel transport de fusta o biomassa en el cas dels camions).

Ja es poden consultar les bases i presentar les sol·licituds per a la convocatòria 2019 a través de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, fins l’1 de juliol de 2019.