Jornada tècnica de tràmits administratius forestals

El pròxim 4 d’abril del 2019 el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, juntament amb la col·laboració del Centre de la Propietat Forestal, organitzen una Jornada Tècnica sobre tràmits administratius i obligacions legals per a empreses forestals.

L’activitat empresarial forestal té una càrrega important de tràmits administratius i comporta també diverses obligacions legals. En els darrers anys, el marc normatiu, tant sectorial com general, ha evolucionat en tots els nivells (europeu, espanyol i català) configurant un entorn dinàmic que demana un esforç d’adaptació constant a tots els operadors del sector.

L’objectiu de la jornada és oferir a les empreses informació actualitzada sobre tres grans àmbits d’interacció amb l’administració:

  1. Els canals de tramitació telemàtica, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament, i els règims de comunicació i autorització.
  2. Els compromisos i obligacions que contrauen els beneficiaris d’ajuts públics.
  3. Els registres i declaracions obligatòries d’associats a l’activitat.

La jornada és gratuïta i tindrà lloc a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Podeu consultar el programa del dia fent clic aquí. Els interessats en assistir a la jornada han d’omplir el formulari d’inscripció a través del següent enllaç del PATT del portal RuralCat: https://bit.ly/2Tn9K70 o contactar amb la coordinadora de la jornada, la Sra. Marta Macià, a través del telèfon (972 841 765) o per correu electrònic (marta.macia@gencat.cat).