Arescat demana a la Delegació del Govern a Catalunya que aclareixi els dubtes del sector forestal com a activitat essencial

Davant la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 per el que es regula un permís retribuït recuperable per les persones per compte aliè que no prestin serveis essencials, el sector forestal tracta d’aclarir amb les Administracions quines activitats han de continuar desenvolupant-se al considerar-se essencials, i quines no, ja que el citat decret no fa referència a l’àmbit forestal en cap moment.

 

ARESCAT (Associació de Rematants i Serradors de Catalunya) és una associació aglutinadora del teixit empresarial i industrial forestal de Catalunya, i que representa el sector de la 1a transformació de la fusta (serradores), rematants i treballs forestals.

 

Des de la publicació del Real Decret moltes de empreses associades estan rebent les inquietuds dels seus clients, empreses de la indústria agroalimentària o bé dedicades a la fabricació de dispositius mèdics, que veuen amb preocupació la possibilitat que les serradores no pugin continuar aprovisionant el mercat de l’embalatge per al transport, ja que llavors tindran problemes per distribuir els seus productes essencials.

 

A dia d’avui, les serradores estan proporcionant la fusta serrada i els palets que fan possible el transport dels productes essencials com són els aliments o productes farmacèutics, garantint així l’abastiment alimentari i el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

Al mateix temps, l’estella i les serradures produïdes en aquestes són les que permeten el funcionament de la cadena industrial de material higiènic, al ser la matèria primera imprescindible per aprovisionar les empreses del sector del paper i la cel·lulosa.

Alhora, també s’han de tenir en compte els treballs forestals de silvicultura, no només per ser la font de matèria primera per les serradores, sinó per la funció de prevenció d’incendis, activitat emparada pel Real Decret-Llei.

Vist així, la major part del sector forestal pot mantenir la activitat, però la realitat és que la manca de concreció del Real Decret sobre les activitats que son essencials pot generar incidències.

Per aquest motiu, ARESCAT ha demanat a la Delegación del Gobierno a Catalunya un aclariment sobre aquest aspecte, per evitar el risc de multes en el sector forestals, o el que és pitjor, una aturada de l’activitat i la desaparició de l’aprovisionament de materials tan imprescindibles com són els palets pel transport, la cel·lulosa o bé, combustible en forma de biomassa, així com l’aturada dels treballs de prevenció d’incendis forestals a les portes del període d’alt risc d’incendis.