Mesures laborals davant el COVID-19 en l’entorn dels treballs forestals

Des d’ARESCAT volem informar als nostres associats sobre les pautes d’actuació per poder establir unes mesures preventives en el treball davant el coronavirus, complint en tot moment amb la normativa laboral, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i salut.

Aquesta informació va dirigida a les empreses de treballs forestals o bé aquelles empreses que les tenen contractades, per a que puguin adoptar mesures organitzatives o preventives que eviten situacions de contacte social sense necessitat de paralitzar la activitat.

El risc de contagi durant el desenvolupament dels treballs forestals és mínim, ja que per la naturalesa de les tasques, els diferents operaris estan obligats a treballar amb distàncies de seguretat superiors a les recomanades per evitar el contagi del COVID-19.

Tot i així, s’han de augmentar les mesures d’higiene, evitar que els operaris comparteixin eines o maquinaria i desinfectar els vehicles utilitzats, ficant especial atenció a les zones i elements més comuns al tacte (manetes de les portes, cinturons, recolzabraços…). En el mateix sentit també s’han de desinfectar elements del tractor forestal que podrien ser comuns com pot ser el comandament del cabrestant.

Descarregueu les mesures preventives fent clic a l’enllaç: MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS FORESTALS COV19