Interrupció dels terminis de la declaració responsable de fusta pel COVID-19

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha contactat recentment amb les entitats vinculades al sector forestal per a informar-les de la interrupció del termini de presentació de declaracions responsables de comercialització de la fusta. Tot això, arrel de la publicació del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

D’altra banda, al comunicat s’informa a les entitats implicades que el servei electrònic per a la presentació de les declaracions responsables continua operatiu, a través de l’enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats.

Per a més informació relacionada amb aquesta matèria, poden consultar la nota informativa adjunta en aquest enllaç: report_Comunicado plazos EUTR_DR.

A més, poden adreçar-se al Departament d’Ordenació Forestal mitjançant el correu electrònic eutrcatalunya@gencat.cat, el qual també segueix estant operatiu.