ARESCAT participa en el projecte de desenvolupament d’un panell prototip de fusta laminada encreuada amb fusta local per millorar la construcció d’edificis en temes de sostenibilitat

El projecte consisteix en la fabricació d’un panell prototip de fusta laminada encreuada (CLT) amb pi del país que compleixi amb els requisits de la futura normativa europea d’aplicació i que sigui competitiu respecte els panells que ja s’estan fabricant als països del centre d’Europa. Un dels punts claus en el desenvolupament del projecte serà la selecció de l’adhesiu amb el qual s’encolaran les làmines de fusta. Els adhesius sempre compliran les especificacions que exigeix la normativa Europea de productes de fusta estructural.
L’objectiu del projecte és la fabricació d’almenys un tipus de panell prototip de fusta laminada encreuada. La fabricació de CLT permetrà incrementar la competitivitat del sector, especialment en front dels competidors europeus, diversificar la producció, ja que essencialment la fusta serrada es dedica a embalatge, i innovar fabricant amb fusta local. El CLT generarà demanda de fusta serrada de qualitat generant efectes positius en totes les baules de la cadena bosc-indústria. L’elaboració del prototip serà el primer pas per endegar una fàbrica d’alta capacitat de fabricació.
ARESCAT actua com a nexe d’unió entre les serradores participants en el projecte (Serradora Boix, Palets J. Martorell, Serradora Cunill i Fustes Jané) fomentant la col·laboració entre les empreses i en les tasques de difusió dels resultats.

Les tasques de desenvolupament tecnològic i coordinació del projecte recauen en l’INCAFUST – Institut Català de la Fusta (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya).

El projecte està finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.