Jornada tècnica

Dia: 2 octubre de 2018 | Horari: de 10 a 14 h | Lloc: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Sala d’actes de l’Edifici Principal de la Universitat de Lleida

 

PIAFST

Plataforma Informàtica Actuacions Forestals i Seguretat i Salut en el Treball.

 

PROGRAMA

10:00 h – Presentació de la jornada. A càrrec del Sr. Jesús Pemán, professor d’Aprofitaments Forestals de la Universitat de Lleida

10:15 h. Ponència: Problemàtica i situació actual en les actuacions forestals a Catalunya. A càrrec del Sr. Miguel Ángel Sobrino, responsable de Dinamització de la producció forestal a la Catalunya Central, Generalitat de Catalunya

10:45 h Presentació de la Plataforma Informàtica d’Actuacions Forestals i de Seguretat i Salut. A càrrec del Sr. Francesc Soliva. Insdigital

11:15 h Pausa-cafè

11:45 h Cas pràctic de l’ús del PIAFST en la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. A càrrec del Sr. Miguel Àngel Sobrino i del Sr. Francesc Soliva

13:00 h Torn de preguntes

14:00 h Clausura

 

Nota important: Inscripcions abans de l’1 d’octubre a mancomunitatbiomassa@mmbbiomassa.cat o a consultesforestals.darp@gencat.cat

 

Fotografia: Generalitat de Catalunya.