El sector forestal reclama més ajudes i finançament al departament

Santa Coloma de Farners va acollir aquest 21 de setembre la jornada tècnica de Maquinària forestal per als boscos catalans. La jornada s’emmarca en el Pla Anual de Transferència Tecnològica 2018 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En aquesta jornada, presentada pel Sr. Enric Vadell, Subdirector general de Boscos del DARP, es va presentar un anàlisi i diagnòstic de la situació de la mecanització de les empreses que treballen als boscos de Catalunya.

Al igual que l’exposició dels membres d’ARESCAT i ACETREF, s’ha fet obvi que el parc de maquinària forestal a Catalunya està obsolet i necessita una renovació urgent. Aquest punt és vital per assegurar la continuïtat del sector forestal a Catalunya.

En la jornada és va exposar com el sector forestal és un sistema basat en el tractor agrícola, i  com aquest pot ser millorat amb complements o bé maquinaria forestal de petites dimensions adaptades a la tipologia dels boscos catalans. També es va posar de manifest que les empreses forestals volen treballar amb maquinària moderna i més segura, tal i com demostra l’èxit d’assistència a la jornada. Aquestes empreses
coneixen les novetats del mercat, però la realitat és que la falta de finançament i d’ajuts no permet la seva adquisició.

 

En quan a la inversió pública en forma de subvenció per a l’adquisició i renovació de la maquinària forestal, també és insuficient: 796.778,1€/any d’ajuts a la maquinària forestal en els últims 10 anys, que han servit per l’adquisició de 626 unitats (tractors, camions, pales, capçals…) L’última convocatòria a Catalunya, amb un pressupost de 1.014.000 i un límit de 30.000€ per expedient, que és un 40% d’una inversió màxima de 75.000€.

Aquesta inversió queda lluny dels imports d’inversió per renovació de maquinaria com pot ser un camió forestal, un skidder, autocarregador o una processadora.

Com a exemple, les subvencions a Galícia per a l’adquisició de maquinaria forestal nova per aquest 2018, han sigut de un màxim de 150.000€, que representa el 40% sobre una inversió màxima de 375.000€. En total, destinaran 8,1 milions d’euros entre el 2018 i 2019.

 

Les organitzacions forestals que han intervingut en la jornada han destacat el paper importantíssim que podria tenir la renovació i tecnificació dels treballs forestals tant per l’augment de la gestió forestals com de la dignificació i professionalització d’aquests, així com la importància de tenir personal format i qualificat. En aquest sentit, es va explicar que la formació s’amortitza si està ben encarada a les necessitats de les empreses, i per tant, aquestes haurien de poder indicar quin tipus de formació necessiten. En aquest sentit, els cicles duals de Forestal poden ser una bona solució.