El reglament EUTR

A partir de l’aplicació del reglament de la Unió Europea núm. 995/2010 relatiu a la regulació de la fusta, i la seva aplicació a partir del Real Decret 1088/2015, del 4 de desembre per l’asseguració la legalitat de la comercialització de fusta i productes derivats.

L’aplicació d’aquesta normativa es considera positiva per al sector, ja que la tala il·legal debilita la gestió forestal i el desenvolupament sostenible, així com la viabilitat comercial dels operadors que actuen desenvolupant una activitat seguint la normativa aplicable.

Aquesta normativa incorpora una sèrie d’obligacions que s’han de complir per part d’agents que posen fusta i derivats de la fusta per primera vegada al mercat de la UE, i comerciants que compren i venen aquests productes que ja estan al mercat de la UE.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/eutr-comercialitzacio-fusta/
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_ES.pdf
eutrcatalunya@gencat.cat