Nota conjunta de les associacions forestals de Catalunya per la situació provocada pel COVID-19

Les associacions forestals ARESCAT i ACETREF i el Consorci Forestal de Catalunya han emès una nota conjunta sobre l’impacte a l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat per fer front al Coronavirus i el reial decret 10/2020 que estableix un permís retribuït recuperable pels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials. La indefinició d’aquesta norma, al no existir cap menció específica sobre el sector forestal, ha causat una clara inseguretat jurídica.

Les entitats darrere d’aquesta nota esperen que aquest document ajudi a tots els treballadors vinculats al sector forestal en el desenvolupament de la seva activitat durant l’estat d’alarma, sense prejudici d’adoptar totes les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels treballadors.

Fent clic aquí podreu descarregar la nota informativa (de 01/04/2020) sobre l’impacte de l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat per fer front al Coronavirus i el reial decret 10/2020 que estableix un permís retribuït recuperable pels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials.