Obligacions per a la comercialització de la fusta i derivats

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya s’ha adreçat aquest mes de gener a les empreses vinculades a la gestió forestal per informar-les de la normativa vigent. En nom de Joaquim Rodríguez, responsable d’ordenació forestal, se’ls ha traslladat que en cas que hagin posat fusta o derivats d’aquesta per primera vegada al mercat durant l’any 2019, ja sigui procedent d’aprofitaments forestals o d’importació fora de la UE, han de presentar una declaració responsable amb periodicitat anual d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1088/2015, i en concordança amb la normativa del Reglament EUTR (UE) 995/2010.

En cas que s’hagi de fer la declaració esmentada, s’ha de presentar abans del 31 de març de 2020 a l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats. La versió ara disponible s’ha millorat respecte l’anterior i per facilitar l’emplenament s’ha elaborat una guia de presentació, també disponible a l’enllaç anterior.

En cas que aquells professionals que hagin rebut la notificació ja no es dediquin a l’àmbit de la gestió forestal, ja sigui per jubilació o canvi d’activitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya demana que es comuniqui per tal de procedir a actualitzar la informació. Per a qualsevol dubte o aclariment, tota la informació està disponible al web del departament. D’altra banda, també es pot notificar a través del correu eutrcatalunya@gencat.cat, o trucar al telèfon 93 567 42 00 i demanar per Joaquim Rodríguez, Elena Álvarez, Josep Escorihuela o Jordi Tristany.

Poden descarregar el comunicat oficial fent click aquí: Carta informativa EUTR

Articles relacionats