Declaració responsable del comerç de la fusta i productes derivats en relació a les dades de l’activitat de l’any 2018

Ja es pot presentar la declaració responsable del comerç de la fusta i productes derivats en relació a les dades de l’activitat de l’any 2018 ja és obert, i s’ha de presentar abans de 31 de març de 2019 a l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats

L’objectiu principal d’aquesta normativa és la prohibició de posar al mercat de la Unió Europea fusta o productes derivats d’aquesta obtinguts il·legalment. Els productes afectats per aquesta normativa són molt diversos (paper, pasta de paper, mobles, taulers de partícules, etc.) i per tant, afecta a diferents sectors econòmics que van molt més enllà del sector primari. Podeu consultar la relació de productes afectats al següent enllaç: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=ES

Per aquest motiu, i en el cas que realitzeu importacions de productes inclosos en el llistat anterior provinents de fora de la UE o poseu fusta o derivats directament per primera vegada dins de la UE, heu de presentar anualment una declaració responsable d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1088/2015.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/eutr-comercialitzacio-fusta/

També podeu escriure al correu eutrcatalunya@gencat.cat, o trucar al telèfon 93 567 42 00 (Joaquim Rodríguez o Josep Escorihuela).