ARESCAT i ACETREF impulsen una campanya per millorar la prevenció de riscos laborals al sector forestal

Les associacions forestals ARESCAT (Associació de Rematants i Serradors de Catalunya) i ACETREF (Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals) han posat en marxa una campanya d’anàlisi i millora de la seguretat en el marc laboral per a empreses forestals, amb l’objectiu de donar-los assessorament i optimitzar així el seu sistema preventiu. D’altra banda, també es buscarà incentivar que les empreses i organitzacions contractants es fixin en qüestions de seguretat a l’hora de contractar altres empreses i serveis. El projecte, presentat aquest mes de juny, compta amb la col·laboració de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

En el marc d’aquesta campanya, tècnics en prevenció de riscos laborals visitaran les empreses forestals del territori català per a comprovar quins serveis de prevenció de riscos utilitzen, i ajudar a optimitzar-los al màxim. En aquest sentit, segons declara la coordinadora del programa, Iolanda Domenjó, el principal problema amb què es troben les empreses forestals és que, a Catalunya, no hi ha una normativa específica de prevenció de riscos laborals al sector forestal. Això fa que, en alguns casos, les empreses hagin de prendre com a base normatives d’altres sectors, com per exemple el de la construcció. D’altra banda, Domenjó senyala que “està clar que es tracta d’una feina perillosa i, per tant, és molt important reforçar la seguretat laboral en aquest àmbit”.

La campanya finalitzarà amb la redacció d’una memòria, en què es desglossaran els passos que s’han dut a terme per desenvolupar aquest programa i els resultats obtinguts durant les visites a les empreses forestals. A més, s’hi inclouran recomanacions per millorar la gestió de la prevenció, tant a nivell d’empreses com a nivell d’associació. Els resultats es presentaran en una jornada final, emmarcada dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).