ARESCAT i el Clúster per la Biomassa es reuneixen amb la Directora General d’Ecosistemes forestals i Gestió del Medi

El passat 20 d’octubre la capital de la comarca d’Osona va acollir la sisena edició de la Fira de Biomassa de Catalunya, que va comptar amb la participació de la consellera del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà. Durant els actes de la fira, ARESCAT i el Clúster per la Biomassa es van reunir amb la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Barniol, per tal de demanar al departament d’Agricultura que faci una aposta urgent per un projecte de modernització de la maquinària forestal.

La finalitat d’aquesta demanda és la millora de la seguretat dels operaris forestals així com dels rendiments de treball, ja que el conjunt d’autònoms i empreses forestals no poden assumir una despesa d’aquestes característiques sense ajuts i un recolzament financer. Un punt que té una importància vital per tal d’assegurar la continuïtat del sector forestal a Catalunya. Per aconseguir-ho cal recolzar la formació especialitzada dels treballadors del sector, així com la renovació i substitució de la maquinària agrícola que s’utilitza actualment als boscos.

Les noves inversions en tecnologia són fonamentals per aconseguir maquinària forestal específica per tal de professionalitzar el sector forestal primari. S’ha calculat que si es produís un increment anual de les ajudes d’1,5 milions d’euros durant els pròxims 5 anys, s’aconseguiria renovar pràcticament tota la maquinària i s’assoliria l’objectiu d’aconseguir una millora en l’ocupació i les condicions del sector.

Cinc cèntims sobre la biomassa:

La biomassa és tota aquella matèria d’origen vegetal o animal que pot ser usada com a font d’energia, sigui com a combustible o per altres processos.

La biomassa utilitzada com a font d’energia pot incloure material vegetal d’origen agrícola, provinent de conreus destinats específicament a aquesta finalitat o de subproductes o restes d’altres cultius, biomassa d’origen forestal (llenya sobretot), i productes o subproductes d’origen animal, com els fems. L’energia de la biomassa sol utilitzar-se per al seu aprofitament com a energia tèrmica o, indirectament, per a la generació d’energia elèctrica. Una de les més usades és la biomassa forestal.

La biomassa forestal o biomassa llenyosa, entesa com a font d’energia per a ús humà, està formada pels materials llenyosos generats en el sector forestal o agrícola. És un dels tipus de biomassa utilitzats com a font energètica, i pot tenir orígens diversos: restes forestals, residus de fusta i cultius llenyosos, entre d’altres.

La pròxima edició de la Fira de Biomassa de Catalunya està prevista per al mes d’octubre del 2020.